KODA KULTUR (2021-2023)

Medlem af projektstøtteudvalget

Udpeget af Dansk Komponistforening

Hudda.io (2020-)

Co-founder, tidl. medlem af bestyrelsen

Professionsbacheloruddannelsen i Lyddesign, UCSYD (2021-2023)

Forperson for censorkorpset

Næstforperson (2019-2021)

Studienævnet Det Jyske Musikkonservatorium (2018-2020)

Medlem

Institut Funder Bakke

Medlem af bestyrelsen (2020-)